Diptyque duftlys/scented candles

Bruk og vedlikehold
Diptyque har laget eksepsjonelle duftlys i 50 år. Hvert lys lages for hånd i en ni-trinns prosess med unike dufter inspirert av barndomsninner, reiser og natur. Et lys på 190 gr har en brennetidpå 50–60 timer. Brenn lyset minimum to timer ved første gangs bruk slik at hele overflaten smelter før det slukkes. Slik unngår du at krater dannes og lyset brenner ujevnt. Før lyset tennes bør veken klippes ned til 2–5 mm. Slik unngår du soting og lyset brenner saktere. Midstill og rett opp veken hvis nødvendig etter slukking. Unngå trekk for at lyset skal brenne jevnt.

Sikkerhet
Vær alltid tilstede når lys brennes. Sett lyset på et jevnt underlag som tåler varme og ikke i nærheten av gardiner eller annet som kan ta fyr. Bruk gjerne Diptyques bunn spesielt tilpasset lysene. Sett ikke lyset direkte på underlag av marmor eller glass. Dersom bunnen på det varme glasset kommer i kontakt med noe kaldt, kan glasset sprekke.


Candle care

Burn time

The first time you burn your Diptyque candle, allow it to burn for at least two hours, until the whole top is liquid with wax. This will help your candle burn more evenly the next time.

Standard candle: May burn up to 60 hours.
Mini candle: May burn up to 30 hours.
Coloured candles: May burn up to 90 hours.
Large indoor/outdoor candle: May burn up to 150 hours.

Trim the wick
Before lighting your Diptyque candle, trim the wick to 1/4-inch length. By shortening the wick you allow it to burn more slowly and also avoid unsightly black smoke marks around the edge of the glass.

Realign the wick
After blowing out your candle, re-center and straighten the wick.

Safety
Never leave a lit candle unattended. This could be a fire risk. Always place your candle on a level, heat resistant, non-flammable surface away from fabric or drapes. Choose an area free from drafts to avoid uneven burning. Do not place your candle on a marble or glass surface. If the bottom of the hot candle glass comes in contact with a cold material, the glass may crack.