Hos Arpa overgår duften vanlig observasjon og tilbyr en eksperimentell og rituell vei inn i synestesi, fytohormonell følelse og en bredere perseptuell bevissthet.

Arpa ble grunnlagt i 2020 av Barnabé Fillion som vil skape en sanseopplevelse som provosere alle 5 sansene våre. Med et voksende fellesskap av kunstnere, forskere og synesteter, assosierer Arpa hver duft over et synestetisk landskap med gjennomskinnelige farger, geografisk minne, sonisk eksperimentering, konkret poesi, arkitektur og taktilt materiale.