Verso lager produkter av høy kvalitet med få ingredienser og med moderne vitenskap som utgangspunkt. 
Retinol8 er Versos hovedingrediens - et Vitamin A-deriviat som er åtte ganger så effektiv, og halvparten så irriterende som tradisjonell Retinol.