Son Venin er et nytt, norsk parfymemerke med hovedsete i Oslo. 
For Son Venin henger det sanselige universet tett sammen med det visuelle. 
Det sanselige linkes i lukten til den subjektive visuelle oppfattelsen.

... Les mer her

Son Venin – 0905
Son Venin – 3007
Son Venin – Pur 01
Son Venin – Pur 02