Son Venin er et nytt, norsk parfymemerke med hovedsete i Oslo. 
For Son Venin henger det sanselige universet tett sammen med det visuelle. 
Det sanselige linkes i lukten til den subjektive visuelle oppfattelsen.