Frédéric Malle om Editions de Parfums: For ti år siden skapte jeg et begrep: «parfymeredaktør». Med dette begrepet ønsket jeg å frigjøre nesene fra de begrensningene markedsførere og fokusgrupper skaper. Les mer
  • 1
  • 2