EM – Molecule 01 + Iris
EM – Molecule 01 + Iris
EM – Molecule 01 + Iris
EM – Molecule 01 + Iris

EM – Molecule 01 + Iris

kr 1.200,00 Salg Lagre

Escentric Molecules

Eau de toilette
Geza Schoen
100 ml

Molecule 01 + Iris inneholder Iso E Super + Iris.

Iso E Super er et abstrakt syntetisk molekyl karakterisert som en sedertre-note med en varm, fløyelsmyk og omsluttende følelse. 

Iris er en naturlig ingrediens som hentes fra roten på flere forskjellige iris-varianter.

Geza Schoen:

"Det er ikke lett å beskrive irisens duft som sådan, men hvis du lukter på en duft uten, også med, forstår du umiddelbart hva irisen gjør. Den gir en kremet pudrethet. Den gir duften en fysisk dimensjon. 

Jeg har hatt et langt kjærlighetsforhold til iris. Alle Escentic-duftene har en iris-note et sted. For meg er iris luksus. Iris pallia absolue som er brukt her er en av de dyreste ingrediensene i parfyme. Det finnes iris-ekstrakter som er langt rimeligere, men de har ikke den store, diskré skjønnheten som finnes i denne absoluen. Det er radikalt å bruke så mye som dette i en duft. Rekkevidden er fantastisk. Dette er en bombe, men en subtil bombe."


I 2006 lanserte Escentric Molecules Molecule 01, en duft med kun ett molekyl- Iso E Super; en abstrakt syntet utviklet av duftlaboratoriene til IFF. Molecule 01 ble et kult-fenomen, duftenes anti-duft og duften av det 21. århundre. En kjærlighetserklæring til minimalisme.

Nå har Molecule 01 fått en pluss en, i tre versjoner:

Molecule 01 + Patchouli
Molecule 01 + Iris
Molecule 01+ Mandarin

Iris is a natural extracted from the root of several varieties of iris.

Geza Schoen: “It’s not easy to describe iris’ smell as such, but if you smell a fragrance without it, and then with it, you understand immediately what it does. It adds a creamy powderiness. It brings a physical dimension to a fragrance.

I have had a long-standing love affair with iris. Every Escentric fragrance has an iris note somewhere in there. To me, iris is luxury. The iris pallida absolue I’ve used here is one of the most expensive ingredients in perfumery. You can find iris extracts for way less than that. But they do not have the great and subtle beauty of this absolue. It’s radical to put this much in a fragrance. The sillage is fantastic. This is a bomb, but a subtle bomb.”

In 2006, Escentric Molecules launched Molecule 01, a single aroma-molecule in a bottle. The molecule was Iso E Super an abstract synthetic created in a lab at IFF. Molecule 01 became a cult phenomenon, hailed as the anti-fragrance fragrance and the scent of the 21st century. A love song to minimalism. Now Molecule 01 gets a plus one. In three iterations, it is paired with a single scent ingredient:

Molecule 01 + Patchouli
Molecule 01 + Iris
Molecule 01+ Mandarin