Bjørn Brochmann: Les Fleurs du Malle

En parallell verden

Tenk deg at du står i en bokhandel. — Denne er veldig tung og krydret, kvitrer damen og holder fram Min Kamp. – Eller har du prøvd Jeg Nekter? Sier hun og peker. — Den er litt sånn mørk og woody som de andre, veldig populær! Du mumler at du er litt lei av Oktober og blar i Fifty Shades of Grey og Imot naturen. På omslagene står kun tittel og forlagets navn med kjempestore bokstaver. En skulle ikke tro at de var skrevet av samme person, men ingen forfatter står nevnt noe sted, så du slår deg til ro med at det må være Gyldendal som har skrevet dem.

Dette er virkeligheten i parfymebransjen, men i 2000 gjorde Frédéric Malle noe som var fullstendig uhørt: Han startet sitt eget “parfymeforlagshus” hvor opphavsmannens navn fikk stå øverst på flasken. Det høres så opplagt ut, men akkurat som Columbus enkle plan om å nå India via bakveien, har Malles visjonære grep bidratt til å utvide horisonten i parfymeverdenen, og til å heve statusen til parfymeskaperen fra “duftkokk” til auteur. Frédéric Malle er rett person å prate med om det kommende året.

 

Mørke skyer på horisonten

I året som gikk var det verken mayakalenderen eller det vedvarende lavtrykket fra finanskrisen som skapte mest framtidsangst i parfymebransjen. I fjor presenterte EUs Vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) et direktiv som forbyr eller begrenser bruken av potensielt allergifremkallende ingredienser. Blir det vedtatt vil det føre til at en mengde parfymer, deriblant Chanel No 5 og Miss Dior (som inneholder bergamott, sjasmin og oakmoss) må forandres til bleke skygger av seg selv. Dette har utløst panikkartede tilstander på nettet, der folk lurer på om de må begynne å hamstre mens deres «egen» parfyme ennå er i «live».
– Det vil ta livet av mesteparten av produktene våre, siden vi bruker en mengde naturlige ingredienser, sier Malle.
– Forslaget ønsker å forby alle allergener, men de fleste er ikke klar over at de fleste allergenene kommer fra naturen. Hvis dette direktivet skal følges vil det bety at nesten alle naturlige produkter vil bli bannlyst. Klassikere og luksusparfymer vil bli forbudt eller ødelagt, mens bøndene rundt om i verden som forsyner oss med disse naturlige råvarene vil gå konk.
– Er det aktuelt å gjøre som tobakksindustrien og merke produktene med «Brukes på eget ansvar»?
– Ja, faktisk. 1,5 prosent av befolkningen er allergisk og trenger å bli informert. Hvis dette er prisen å betale for å kunne tilby kvalitetsprodukter til de resterende 98,5 prosentene, er det ikke engang noe å diskutere.

Malle mener en av de vanligste misforståelsene når det gjelder parfyme er at «Kjemi er dårlig, naturlig er bra». — Sannheten er at vi trenger begge deler. At det bare er allergener i syntetiske ingredienser er en myte. Det er heller omvendt. Selv er Frédéric Malle svært begeistret for nye syntetiske lukter. — Det finnes ikke noe mer spennende enn «high-tech» i bransjen vår! Men mye av det er så hemmelig at jeg ikke får snakke om det, beklager han. Om han blir lei av noen ingredienser? — Hedione*, og kopier av Hedione. I seg selv er de flotte, men nå brukes de hele tiden for å vanne ut ting.

 

Juleblues

Januar er byttetid for bomskuddene som falt under juletreet. Frédéric Malle har følgende råd til dem som ønsket seg parfyme men som ikke fikk noe de likte. — Ikke prøv å beskrive en duft med parfymetermer – antakeligvis snakker du ikke språket, så det vil bare skape mer forvirring. Prøv heller å forestille deg hvor og når du skal bruke den, og si det. — Vær også spesifikk på hvorfor du vil bruke denne parfymen (for din egen del, for å imponere …). Alt dette vil hjelpe den som prøver å finne noe som passer til deg.
– Du sammenligner deg selv med en forlagsredaktør — jeg går ut i fra at det betyr at du gjør mye redigering … hva skjer egentlig når du gir en parfymør helt frie tøyler?
– Ofte store ting! Musc Ravageur, Le Parfum de Thérèse, Angéliques sous la Pluie, Noir Epices og Outrageous er alle produkter jeg nesten ikke har arbeidet med. Jeg liker alle sammen. Parfymørene er den virkelige nøkkelen til selskapet vårt – Editions de Parfums ble skapt for dem. De bruker meg hvis de har lyst, men de trenger ikke …

*Hedione (bla. brukt i Diors Eau Sauvage), gir en abstrakt friskhet til en hver blomsterbukett. 

Publisert: D2, januar 2013

Her kan du lese det hele uredigerte intervjuet på engelsk.

– Which fragrance trends do you see coming in 2013?

– Trends are always difficult. I don’t really believe in them. Global fragrances will carry on doing much of the same, dry woody ambery for Monsieur and a floral fruity mishmash on top of Musk and patchouli for madame. As for more selective brands, it is impossible to predict, as trends are not as important as perfumers and brand personalities.

– Do you believe there are such things summer and winter scents? If yes, is it culturally conditioned, or does the actual perception of a scent change at different temperatures?

– Yes indeed ! Perfumes are like clothes, they dress you. It is more than anything a physical reaction. One wears a light, fesh scent in the summer as he or she needs to refresh. A warm soothing perfume will warm you up in the winter, like a fur coat.

– Which scents defines Christmas for you?
– Pine, cinnamon and amber.

– What advice would you give to someone who wants to buy fragrance as a present?
– Don’t try to describe the perfume in perfumer’s term, you probably dont’t speak the language. So it will generate confusion. Try to imagine where and when you’ll wear the perfume and say it. Be also specific as for why you want to wear this perfume ( for you, to make an impression …). All of this info will help choosing the right scent for you.

– Which perfume or home fragrance would you recommend for Christmas?
– Joyeux Noël ! The limited edition scent that we just did for Christmas.

– And what would you recommend for the New Year’s Eve party?
– Musc Ravageur, the sexiest perfume around. A great way to start the year !

– Which of the perfumers you have worked with, would you assign to do a Christmas fragrance, and why?
– I asked Dominique Ropion to work on Joyeux Noël.

– What interests you at the moment? (It can be a specific material, a theme or fragrance family.
– New chemicals that are so secret that I am not allowed to talk about them. There is nothing more exciting than high tech in our business ! I even have acces to the most exclusive one, but it is such secret stuff that I am not allowed to talk about it. Sorry.

– And what types of perfumes or materials are you tired of?
– Hedione and copies of Hedione, that are great, but that people use all the time now to water things down.

– If the regulations proposed by the Scientific Committee on Consumer Safety are to be followed, how will it affect you?
– It will kill most of our products, as we use a lot of naturals. This proposal wants to literally ban allergens, but people don’t realize that most allergens come from nature. Adopting this proposal would mean that most natural products would be banned. Classic and luxury perfumes would be banned or destroyed, farmers around the world that supply these natural raw materials would go bust.

– Would you consider following the tobacco industry, and label your perfumes with a “use at own risk” disclaimer?
– Yes, I am actually all for it. The 1.5 % of the population that is allergic to something needs to be informed. If this is the price to carry on offering quality products to the remaining 98.5%, it is not even a subject of conversation.

– Were there any new perfumes this year that you whish you had released under your own label?
– Unfortunately not.

– You have previously rescued old formulas like Le Parfum de Thérèse”. If you should resurrect another perfume from oblivion, which would it be?
– I haven’t found it yet, otherwise I would have done it.

– What do you think are the most common misconceptions about perfume or perfume making?
– “Chemistry is bad and natural is good” – the truth is that we need both. “Allergies come from chemicals”, it is in fact – in most case the opposite.

– You have compared yourself to an editor in a publishing house – what happens when you let a perfumer go ahead on his own without your editing or guidance?
– Often great things! Musc Ravageur, Le Parfum de Thérèse, Angéliques sous la Pluie, Noir Epices, Outrageous, are products that I hardly worked on. I like all of them. Perfumers are the real key to our company. Editions de Parfums was created for them. They use me if they wish, but they don’t have to …

← Eldre Nyere →Skriv en kommentar